سرکش «چه فاجعه ایست وقتی که یک مرد گریه می کند» http://femesatanism.mihanblog.com 2020-02-21T13:44:19+01:00 text/html 2015-03-28T23:56:58+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی مرد بی گناه به خاطر اتهام نادرست تجاوز توسط جمعیت عصبانی به قتل رسید http://femesatanism.mihanblog.com/post/109 <img src="http://upload7.ir/uploads//5b19bdb958f785ed781e6cae433ce812446207ab.jpg" alt="مرد بی گناه قصاص شده توسط جمعیت وحشی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><b><br>مرد بی گناه قصاص شده توسط جمعیت وحشی (تصاویر زجر آورد بسیاری وجود داشت اما به دلیل دلخراش بودن در این پست قرار داده نشد.)</b><br><br><font size="2">متهم به تجاوز که توسط جمعیت وحشی، خارج از قانون تسلیم مرگ شد.&nbsp;اما گزارشات غیر رسمی بیان دارند که قربانی مظنون مورد تجاوز قرار نگرفت. مرد مسلمانی که نامش شریف الدین خان بود، از زندان بیرون کشیده، کشته و در دیامپور ناگالند سوزانده شد.<br>او متهم بود به اینکه بنگلادشی ای بود که به دختری ناگایی تجاوز کرده بود. اما اینجا دو داستان وجود دارد که حول ماجرا می گردد. قسمت اول داستان می گوید که شخص مورد نظر مهاجر غیرقانونی بنگلادشی ای بود که اشتباه اثبات شد و شخص اهل آسام است که پدرش برای نیروی هوایی هند خدمت کرده است و دو برادر دارد که هم اکنون در ارتش هند مشغول خدمت هستند. او یکی از برادران خود را در جنگ کارگیل برای دفاع از کشور از دست داده است.<br>قسمت دوم ماجرا که می گردد، می گوید که او دختر را داخل یک ماشین پس از دارو خوراندن وی مورد تجاوز قرار داده است. سپس او را به هتلی برد که دوباره به او تجاوز نمود. اما نوار CCTV ماجرایی کاملا متفاوت را نشان می دهد. آن نشان می دهد که مرد، داخل هتل تنها راه رفت و پس از آن زن دنبالش کرد. بخش تایید نشدۀ ماجرا این است که دختر تقاضای 2 لاخ روپیه از مرد کرد که زمانی که پرداخت نشد او علیه وی به خاطر تجاوز شکایت نمود.<br>در یک پیچ خوردگی شکه کننده، برادر متهم، جمال الدین خان به NDTV اظهار نمود - "آیا دولت ناگالند یک حکومت جنگلی را اداره می کند؟ دختری که شکایت تجاوز را پر نمود دخترعموی زن برادر من بود. پلیس ناگالند گفته است که گزارشات پزشک قانونی بر اینکه او مورد تجاوز قرار نگرفته است دلالت دارد."<br>هم چنین داستانی در رسانه های عمومی وجود دارد که گروه های سیاسی اندکی جمعیت را هدایت کردند به دلیل اینکه می خواستند پیغامی را به مسلمانان غیر ناگایی ای که در دیامپور ساکن بودند با کشتن این مرد برسانند.<br>ماجرای واقعی هر آنچه هست، باید هر چه زودتر بیرون آمده و عمومی گردد. عدۀ کمی می گویند "بررسی پزشکی دختر هنوز به انجام نرسیده است و گناه کار باید به محکمۀ عدالت برده شود."<br>به روز رسانی از ساعت 10 بعد از ظهر - پلیس ناگالند محدودۀ دیماپور IGP وابانگ جامیر به TimesOfIndia اظهار نمود، "بررسی پزشکی انجام شده روی قربانی تایید می کند که دختر مورد تجاوز قرار گرفته است. کمی زخم روی دست وی پیدا شده است و پزشکان نمونه ها را به آزمایشگاه قانونی برای تست فرستاده اند. مأمور بازرس هم زیرپوش های وی را برای تست قانونی فرستاد. او به پزشک گفته است که دوبار به او تجاوز شده است."<br>هم اکنون ما حقیقت پشت این ماجرا را نمی دانیم. برادر متهم به NDTV گفت که گزارش پزشکی پاک است. پلیس ناگالند الان می گوید گزارش پزشکی تجاوز را تایید می کند. برخی از مردم می گویند به دختر تجاوز شده است و برخی می گویند نه. هیچ کس در مورد داستان حقیقی پشت این ماجرا مطمئن نیست. یک چیز مطمئناً پس از این واقعه به اثبات رسید که مردم ایمانشان را به قوۀ قضایی هند از دست داده اند و تا هر گستره ای پیش می روند. علاوه بر این عدم توانایی بخش امنیتی زندان مرکزی بر محافظت از زندانیان همچنین بر همگان آشکار گشت.<br>در مورد اینکه مردم خونسردی خود را از دست داده اند، هنگامی که بی عدالتی اینبار در مورد زنان اتفاق می افتد چه فکر می کنید؟ هر کس در این گرایش قضاوت مغرضانه به دام افتاده است؟ آیا مردان همیشه در طرف اشتباه قرار دارند؟<br>این ماجرای قصاص غیرقانونی دیماپور موضوعاتی را که نیاز به توجه دارند تا حدی روشن کرده است.</font><br><br><font size="3"><b><font color="#FF0000">توجه: جامعۀ ایرانی در رابطه با فرهنگ وحشی تبعیض آمیز علیه مردان دست کمی از هندوستان ندارد!</font></b></font><br> text/html 2015-03-12T06:05:38+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی ازدواج را به 40 سالگی نیندازید!!! http://femesatanism.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/uploads//5f08e12f6528d62185427f09254d2c006eef17ef.gif" alt="ترشیدگی زنان پرتوقع ایرانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><font size="3">پس از پیدایش نیاز های معنوی که راست ترین راه پاسخ به آن ازدواج می باشد نباید پاسخ دادن به این نیاز ها را به تعویق انداخت. در این پست چیز های دیگری غیر از زیان های ناشی از عدم پاسخ دادن به این نیاز ها بررسی خواهد شد؛ اینکه <b>هر چه از نردبام سن بالا می رویم ازدواج برای مردان ناعادلانه تر می شود.</b> مردان پس از ازدواج چه چیز هایی را برای همسران خود فراهم می آورند؟ امنیت، پناه، هزینۀ زندگی و چیزهای دیگری که بیشتر مربوط به اندوختۀ مرد می شود و این انبوه با گذر زندگی، با افزودن مرد به آن ها بیشتر و بیشتر می گردد. و اما چیزهایی که زن برای همسر خود فراهم می آورد بر خلاف مرد آن طور اکتسابی نیست و در حقیقت ذات خدادادی می باشد. زیبایی و آرامش دهندگی زن اوج خود را در جوانی زن بروز می دهد و با افزایش سن زن طراوت خود را از دست خواهد داد. دختران ایرانی اصلا بلد نیستند تا از این ویژگی خود بهرۀ عالی ببرند. در سن جوانی و اوج زیبایی با لجبازی های خود ازدواجشان را عقب و عقب تر هل می دهند تا زمانی که در آینه برای اولین بار صورت تخریب شدۀ خود را که ناشی از افزایش سن است ورانداز کنند. شاید همین ها فرهنگ مسخرۀ "خانم ها سنشان را نمی گویند" را راه انداخته اند تا شاید مردی نا آگاه فریب آرایششان را بخورد! شما همیشه و همیشه باید به نقطۀ خالی لیوان که محتمل تر است اشاره کنید؛ زنانی که سنشان را نمی گویند را پیر عنوان کنید. این یک واکنش تدافعی از طرف مردان آگاه می تواند باشد. در حقیقت <b>باید با سرزنش کردن و پس زدن زنان بزرگ و مجرد، به دختران جوان نشان داد: کسی قرار نیست آن ها را در سنین بالا به همسری خود برگزیند!</b> باید زنی که بزرگ ترین نعمت خدادادی اش، یعنی زیبایی جوانی را به هدر داده به شدت سرزنش و توبیخ شود. اما نکتۀ جالب اینجاست که زنان ایرانی به قدری گستاخ پرورش یافته اند که برخی حتی در سن 30 سالگی هم همان انتظارات آنچنانی جوانی شان را از شوهر آینده شان دارند!!<br>پول از مرد، زیبایی از زن؛ این پایۀ ازدواج است و ربطی به فاحشه گری و ابزار قرار دادن زن ندارد! همان طور که از پیش عنوان شد، شما از این بعد قضیه را بنگرید که زن از مرد مثل یک دستگاه مفت پرداز استفاده می کند! مثل یک شی! پس در حقیقت نباید سیستم مسئولیت ها و حقوق را به تجارت اشیاء مانند کرد. این تامین و تکمیل دوطرفۀ نیاز ها با بالا رفتن سن برای مردان بسیار ناعادلانه می گردد. مردی که از اوج نیازهای جنسی و عاطفی اش پایین می رود و از طرف دیگر دستگاه زندگی خود را تشکیل می دهد چرا باید در سنین بالا یک نان خور بی مصرف به زندگی خود اضافه کند؟! تازه در شرایط فاسد ایران که باید برای این هم التماس کند!<br><br><font color="#FF0000"><b><font color="#000000">زود ازدواج کنید و زن جوان بگیرید. اگر هم صاحب سرمایه هستید این را به خاطر داشته باشید؛</font> یک مرد آگاه هیچ وقت ثروت و مقامش را نمایان نمی کند تا پی ببرد زن مقابل او را واقعا به خاطر خودش دوست دارد.</b></font><br><br><b>یک زن پرتوقع اگر مرد احمقی پیدا نشود تا جور او را بکشد، سزای سرکشی خود را در ترشیدگی خواهد دید؛ شما آن مرد احمق نباشید!</b></font><br> text/html 2015-02-20T14:20:31+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی زنان آسیایی نژادپرست بر علیه مردان خود http://femesatanism.mihanblog.com/post/105 <img src="http://upload7.ir/uploads//2e68f8c29a33d9a13ed76c192527a3b125a52394.jpg" alt="زنان زشت آسیایی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><br>نظریۀ بسیار جالبی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان بیشتر از مردان نژادپرست هستند. این صد در صد تایید شده نیست. اما زیر شاخه ای از آن انکار ناپذیر است: <font color="#FF0000">زنان آسیایی نسبت به مردانشان نژادپرست و جنسیت پرست هستند.</font> از چین گرفته تا ایران، <b>زنان آسیایی نسبت به مردانشان آشکارا تنفر و ستیزه بروز می دهند. </b>بیشتر آن ها ترجیح می دهند تا با یک مرد غربی ازدواج کنند، هرچند آن مرد غربی با آن ها مثل یک حیوان رفتار کند. گلشیفته فراهانی یکی از همین زنان است که تفاوت جایگاهش در فیلم های ایرانی و خارجی اش فاحش است! مدل های مردان و زنان ایرانی را به نمایش بگذارید: مردان ایرانی چشم بسته افتخار خواهند کرد که چنین زنانی در میهنشان پرورش یافته اند. و اما، زنان ایرانی حتی ممکن است علیه مردان موجود در تصاویر اهانت کرده و از وجود آن ها اظهار خجالت نمایند! این در حالیست که همین مردان ایرانی که ظالم لقب داده شده اند، از نظر زنان غربی که با آن ها تجربه داشته اند شاید حتی بهتر از مردان غربی توصیف شده اند. زنان آسیایی برای مردان غربی هم ارزشی قائل نیستند و فقط شیفتۀ نژاد و ملیت آن ها می باشند. در بین مردان غربی که از زنان سرکش خود به تنگ آمده اند کلیشه ای رواج یافته است بر این که زنان آسیایی بهتر هستند. بد به حال آن ها که نمی دانند <b>زنان آسیایی در اوج تاثیرات فمینیستی</b> قرار دارند و عقایدی به مراتب بدتر از زنان غربی به خود گرفته اند. نژادپرستی و جنسیت پرستی در زنان آسیایی علی الخصوص کشور خودمان موج می زند. مردان ما به جنس پست تبدیل شده اند که ارزش هم نشین شدن با چنین زنانی را ندارند! به همین خاطر است که تعداد معدودی از آن ها که هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ ظاهری درجۀ یک هستند توانسته اند ازدواجی موفق (و البته ذلت آوری) داشته باشند. هم اکنون زنان بسیاری بدون دردسر سربازی به راحتی از کشور خارج شده و برای ادامۀ تحصیل به کشورهای اروپایی به ویژه سوئد و کانادا (با امتیازاتی ویژه به خاطر مؤنث بودنشان) مهاجرت می کنند. زنانی که بالای سی سال سن دارند و هنوز مجرد هستند و هنوز برای شوهران آینده شان معیارهای مخصوصی هم در نظر گرفته اند! ای مردان آگاه ایرانی، شما در صورت ازدواج، باید زنان کشورهای دیگر مخصوصا زنان غربی را در بالای لیست خود قرار دهید. زنان غربی دورۀ فمینیسم را گذرانده و از کثافت کاری های خود سیر شده اند، آن ها از نظر ظاهری به مراتب بهتر از زنان ایرانی هستند. پس این ما مردان آسیایی هستیم که باید به دنبال زنان غربی باشیم. هم اکنون آمار های طلاق بر ازدواج غلبه دارد و باید از این فرصت برای پیدایش تحریم ازدواج با زنان ایرانی استفاده کرد. <b>شما در اوج نیاز های عاطفی و جنسی خود ظالمانه تنها رها شده اید.</b> پس از گذراندن این سال ها و سر و سامان گرفتن از لحاظ مادی و عادت به این وضع، دیگر زن چرا؟! در سن 30-40 سالگی چرا باید یک دردسر جدید به زندگی خود اضافه کنید؟! می توانید سگ و گربه نگه دارید که برتری های بسیاری بر دختران عفریتۀ این زمانه دارند!</font><br> text/html 2015-02-19T06:33:19+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی زمان آن است تا جهان چهرۀ واقعی وحشتناک زنان ایرانی را ببیند! http://femesatanism.mihanblog.com/post/104 <font size="3">با سلام به سروران گرامی. بالاخره اولین کانال ایرانی "<b>مردانی که راه خود را می روند</b>" با محوریت حقوق مردان در یوتیوب راه اندازی شد. زمان آن است تا مردم خارجی تصویر حقیقی داخل ایران و چهرۀ وحشتناک اکثریت زنان ایرانی را ببینند و همین طور برخی از مردان که شهوت آن ها را به خوک هایی پست و زن پرست تبدیل کرده است. بنده از الان اعلام می کنم که هیچ گونه حرفه ای در ویرایش گری، گویندگی، نویسندگی و ... را دارا نیستم اما هر اندک توانایی که دارم، در این زمینه به کار خواهم برد تا شاهد بازگشت جایگاه محترم مردان ایرانی باشم. اولین ویدیوی من با نام "<i>meet the IRANIAN MONSTERS! (Girls)</i>"، "<i>با هیولاهای ایرانی آشنا شوید!</i>" منتشر شده است. نام من به عنوان تولید کنندۀ ویدیو ها "ایران تبریزی" است. برای اطلاعات بیشتر در مورد جنبش به لینک زیر رجوع کنید:<br><br></font><ul><li><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://femesatanism.mihanblog.com/post/87" target="_blank" title="">مردانی که راه خود را می روند</a></font></font></li></ul><font size="3"><br><img src="http://upload7.ir/uploads//785bf53798bd3c1d2b4a42eff4c70afaebccf602.jpg" alt="با هیولاهای ایرانی آشنا شوید!" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></font><div align="center"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HPcqc7uyJDA" target="_blank" title="">لینک ویدیو</a></font> (به فیلترشکن نیاز دارید)</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>سرورانی که دسترسی به فیلترشکن ندارند از <a href="http://s6.picofile.com/file/8174946776/meet_the_IRANIAN_MONSTERS_Girls_.mp4.html" target="_blank" title="دانلود با هیولاهای ایرانی آشنا شوید!">اینجا</a> می توانند دانلود کنند.</font><br></div> text/html 2015-02-08T14:20:47+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی به ما آموزش می دهند تا غم هایمان را برای خودمان نگه داریم ... http://femesatanism.mihanblog.com/post/102 <b><font size="2">وقتی به عنوان یک پسر یک دهه از عمرت می گذرد، گریه کردن و احساساتت را بیان کردن برایت ممنوع خواهد شد. تو مرد هستی ... باید تحمل کنی ... باید اخم به رویت نیاوری ... باید ساکت باشی ... . (آخر این دنباله است که به <i>خودکشی </i>ختم می شود.)<br>من افسرده ام اما به کسی نمی گویم. استهزای مردم به جای دلداری مرا بیشتر از جامعه ام متنفر خواهد کرد. در سکوت و تنهایی محض هیچ چیزی حس نمی کنم. فقط می خواهم دراز بکشم و به سقف خیره شوم. اعماق وجودم فلج شده است. کارهای عادی را به کندی و با زحمت بسیار انجام می دهم. نمی توانم گریه کنم! نمی توانم!!! مریضی مثل ماری گلویم را می فشارد و خفه می شوم بدون اینکه بمیرم ...<br><br><img src="http://upload7.ir/uploads//2ae9b6e14a247af51107c8b61297ef0ab120db35.jpg" alt="تفاوت افسردگی مردان و زنان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></b><font size="2"><font size="1"><b><br>مردان در بیان احساسات و مشکلات خود دارای مشکلی جدی هستند.<br></b></font></font><hr><font size="2"><font size="1"><b></b></font></font><b><font size="2"><font size="3"><br>عدم توانایی بر گریه کردن<br><br></font></font></b><font size="2"><font size="3"><font size="2">واقعا افسرده ای؟ بسیار گریه می کنی؟ احتمالا درمان برای تو جواب خواهد داد.<br>اما اگر حس می کنی که نمی توانی گریه کنی، که نمی توانی چیزی را احساس کنی، اکنون چه؟<br><br>عدم توانایی احساس هیچ چیزی -- نه غمگینی و نه هیچ چیز دیگر -- یکی از نشانه های خطرناک افسردگی ملانکالیک است. ملانکالیک فرم شدید بیماری افسردگیست. بیماران ملانکالیک به طور معمول عمیقا ناراحت هستند.<br>چرا که نیاکانی که غم عظیمی را تجربه می کردند، اغلب بدون دلیل آشکار، "ملانکالیا" را فریاد می زدند. و بلند فریاد می کشیدند چرا که چنین بیمارانی در خطر خودکشی قرار دارند.<br>اما در ماورای اندوه، احساسی وجود دارد ... هیچ چیز. این حقیقتا نشانۀ زنگ خطر است.<br>شاعر انگلیسی، الیزابت بارت برونینگ این عدم توانایی به گریه کردن را در شعر 1844 خود "اندوه عظیم" ضبط کرده است، او اندوه عظیم را پیوند داده است به<br>" ... سکوتی به مانند مرگ -<br>بیشتر شبیه یک مجموعه مجسمه های عظیم الجثه<br>در نگریستن همیشگی و غم بی حرکت<br>تا اینکه خود به غبار فرود آمده خرد شود.<br>آن را لمس کن؛ پلک های مرمری خیس نیستند:<br>اگر می توانست اشک بریزد، می توانست برخیزد و برود."<br>افراد ملانکالیک به نظر او، همانند مجسمه های مرمری هستند. توانایی اشک ریختن به همین جهت این مردم را از ملانکالیا رها می سازد؛ اما بسیاری نمی توانند اشک بریزند چون نمی توانند چیزی را احساس کنند.<br>در سال 1913 آسیب شناس روانی آلمانی، کارل جاسپرز عدم توانایی گریه کردن را به زیر چادر پزشکی آورده، آن را "احساسی که یک شخص دیگر احساساتی ندارد، بلوکه کردن ذهنی فکر." نام گذاری کرد.<br>پس، در مصاحبه ای کلینیکی، این قطعاً مهم است که احساسات بیمار خود را طبقه بندی کنید. ناراحت؟ مضطرب؟ ماورای غمگینی؟ ماورای غمگینی در گذشته اغلب یک علامت خودکشی در روان پزشکی دیده می شد. این آن چیزیست که مطالعۀ آسیب شناسی روانی کلاً مرتبط است، که در نهایت تفاوت گذاردن بین نشانه ها و علایم می باشد زیرا که برخی از آن ها مدرک شعله های سرخ را می دهند.<br>خوب، البته ما این را امروزه انجام می دهیم، نه؟<br>حقیقتاً، نه.<br>راهنمای تشخیص و آمار امور روان پزشکی آمریکا، ویرایش پنجم که در سال 2013 راهنمای جهانی در روانپزشکی شد، در مورد عدم توانایی در احساس کردن ساکت است، حداقل در افسردگی. این ویرایش پنجم، فقط یک چیز بنفش با 947 صفحه، هیچ چیز در مورد فقدان احساسات در بخش افسردگی نمی گوید.<br>اما در بخش شیزوفرنی ما در قسمت علایم منفی با "بروز عاطفی تقلیل یافته" مواجه می شویم؛ چیزی که با نام "تضعیف عواطف" شناخته می شد، همواره و درست، نشانه ای از بیماری روانی بلند مدت در نظر گرفته شده است که بعدها "شیزوفرنی" نامیده شد.<br>اما هی! وقتی شما در اعماق ملانکالیای خود به شکل توپی بی حرکت در تخت خواب به دور خود می پیچید، شما شیزوفرنی ندارید! شما کاملاً بالغ هستید، می توانید بلند شوید و بدون دستورپخت شام خانواده را درست کنید، اما در شگفت هستید که چرا شیطنت بچه ها دیگر برایتان لذت آور نیست - زیرا، در حقیقت، هیچ چیز اینطور نیست. شما علامت کارل جاسپرز را گرفته اید. شما چیزی را احساس نمی کنید.<br>من این را می نویسم مثل اینکه شما بیماری بودید که این را می خواندید. اما عزیزان و دوستانتان هم شاید این را بخوانند. این موشک هشداریست که به آسمان پرتاب شده است، اما این موشکیست که در دی اس ام (راهنمای روانپزشکی آمریکا) نیست. روانپزشکی های قدیمی بسیاری وجود دارد که در دی اس ام نیست. شکایات روانپزشکان بزرگ امروزی در مورد اهالی ای که چیزی از "آسیب شناسی روانی" یاد نگرفته اند بلند شده است. این از همان نوعیست که منظور آن هاست.<br><br><i><b>این نوع افسردگی معمولاً گریبان گیر مردان می شود. افسردگی مردان بی صدا -به همین دلیل مورد توجه واقع نمی شود- و بسیار خطرناک تر است.</b></i><br></font></font></font> text/html 2015-02-06T15:30:19+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی مشکل خود مردان ایران هستند! http://femesatanism.mihanblog.com/post/101 <font size="3">با وجود چنین مردان احمقی دیگر زنان سرکش جای سرزنش ندارند. خود همین مردان به زنان هیولاصفت ارزش بخشیده اند!<br><br><img src="http://upload7.ir/uploads//3e34421da5219777f270684f1b8f0b56837587bd.jpg" alt="مرد احمق ایرانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>این جماعت سرگردان به کلی راه خود را گم کرده اند. زندگی نکبت بار خود را با خیال رسیدن به اوج همچنان به پیش می برند. برخی به کلی مغزشان نفوذناپذیر شده است. باید با این قبیل ویروس ها جنگید. این افراد کور و کر هستند.<br><b>شرح تصویر: </b>یک مرد ایرانی برنده شدن جایزۀ جهانی ریاضی را بر وظایف والای یک مادر ترجیح داده است! برقراری کشورهایی مثل آمریکا وابسته به همین مهاجران پرکار پروش یافته در دامن همین مادران است وگرنه یک بچۀ بی مادر آمریکایی روز و شب خود را در مشروب خانه ها می گذراند. این زن و امثال او بردگان علمی ای هستند که به میل خود برای اربابشان کار می کنند. بیشتر این افراد گرچه درآمدی عالی برای زندگی خصوصیشان دارند ولی خود صاحب علمشان نیستند و مالک اصلی آن ها سازمانی است که برای آن کار می کنند. چرا در ایران اینقدر به علم مطلق ارزش می دهند؟!! علمی که تولیدی نداشته باشد و یا اهداف شیطانی پشت آن باشد پستی می آورد نه برتری! <font color="#FF0000">ارزش اصلی یک شخص به نیکو بودن اوست!<br><br><b><font color="#000000"><font size="2">پیوست: </font></font></b><font color="#000000"><font size="2">در این نوشتار خوب یا بد بودن زن موجود در عکس مورد قضاوت قرار داده نشده است.</font></font><br></font></font> text/html 2015-02-04T19:40:25+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی این داستان واقعی است ... http://femesatanism.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000">هشدار!</font><br>به یک دختر ایرانی هیچ گاه کاملاً اعتماد نکنید!<br>به هیچ زنی نباید وابستگی نشان داد!<br><br><img src="http://upload7.ir/uploads/reza767//6a77d0227249b0e09dc43d9164ad57b30de54005.jpg" alt="دختر خائن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b></font><br><br><div align="right"><font size="3">نام او آرش است، اهل تبریز. یادم می آید پسری با اعتماد به نفس بسیار بالا و پر مدعی بود! در مهمانی از تجربۀ خدمتش می گفت: "زمانی که پست می دادم. شبانگاه زنی چادری را دیدم که در کوچه ای خلوت ایستاده بود. به او مظنون شدم و پیشش رفتم و گفتم که این موقع شب چرا اینجا ایستاده است؟! گفت منتظر شوهرم هستم هنوز برنگشته است. خلاصه هر چه با او حرف زدم افاقه نکرد! همینطور ایستاده بود. الان می بینی بیچاره را شوهرش از خانه بیرون کرده بود و داشت به من دروغ می گفت!"<br>مادر این شخص را هم می شناسم. او نیز زنی شاغل و روحی سرکش دارد. بعید نیست که چرا پسرش چنین حدسی در مورد یک زن بزند! چند وقت پیش مناسبتی افتاد تا مادرم حرف او را به میان بکشد. گفت که او قبل سربازی با دختری دوست شده بود و به هم نزدیک شده بودند. آرش وابستگی زیادی - این خود یکی از دلایل خیانت زنان و نابودی مردان است - </font><font size="3">به او نشان داده بود. چند ماه از سربازی اش مانده بود که به او خبر دادند آن دختر با مرد دیگری ازدواج کرده است. با شنیدن این خبر فشار آرش منفجر شد و در بیمارستان بستری گشت. <b>وضع او به قدری وخیم بود که در کشوری مثل ایران او را از چند ماه باقیمانده معاف کردند! </b>تاثیرات جسمی و روانی این اتفاق سلامتی او را تا آخر عمر به خطر انداخت و ممکن است در آینده هم حملات فشار به او دست دهد.<br> </font></div></div> text/html 2015-02-01T15:28:43+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی منطق زنانه: زمانی که بعضی زنان ادعای خدایی می کنند! http://femesatanism.mihanblog.com/post/98 <font size="2"><b><font size="3"><img src="http://upload7.ir/uploads/reza767//1457a5da3f97fc1082d3c6d6cf972e69b456af28.jpg" alt="زنان خودپرست" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>بعضی زنان برای کسب ارزش برای خود دست به عباراتی احمقانه می زنند:</font><br><br><font color="#FF0000"><font size="3">زنان شما مردان و کل جهان را زاییده اند؛ به مادر جهان احترام بگذارید!<br></font></font></b><font color="#FF0000"><font size="3"><font size="2"><br><font color="#000000"><font size="3">اینجاست که باید به چنین زنانی وجود <b>اسپرم</b> را هم یاد آوری کرد. یک زن باید به قدری گستاخ باشد که چنین حرفی را بزند در حالی که بیشتر نیازهای مادی اش توسط پدر و دیگر مردان فراهم می شود. شیر مادر همان غذاییست که پدر با دست رنج خود برای خانواده تهیه می کند. همچنین مادر واقعی بسیار کمیاب است.<br><img src="http://upload7.ir/uploads/reza767//c6bb22989960e88dbe065682d44311336d48de96.jpg" alt="الهه ها" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="1"><b>برخی زنان خواهان بازگشت الهه های باستانی در اذهان مردم هستند.</b></font><br></font></font></font></font></font><b><font color="#FF0000"><font size="3"></font></font></b></font> text/html 2015-01-28T20:11:43+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی چگونه من از یک همجنسباز مرتکب، به یک مادر خوشحال صاحب چهار فرزند تبدیل شدم؟ http://femesatanism.mihanblog.com/post/96 <p> <b><font size="2"><font color="#FF0000">مقاله ی زیر متن خبری از تجربه ی یک زن همجنسباز انگیلیسی است که سر انجام به راه درست بازگشت. شاید تجربه ی همجنسبازی برای یک زن، بتواند او را از مصیبت های اخلاقی همجنسان خودش آگاه کند؛ چیزی که مردان همواره تحمل می کنند!</font><br></font></b></p><p><b><font size="2">زمانی که کریس هاهنه از همسرش به عنوان خانم خانه خداحافظی کرد، کسی که زمانی در روابط همجنس بازی مشغول بود، جکی کلون&nbsp;داوطلبانه درباره ی سفر عاطفی&nbsp;خود گفت و گو کرد.</font></b></p><p><font size="2">زمانی که به چهار فرزندم هنگام مسابقه دادن در باغچه به همراه پدرشان می نگریستم، این به نظر غیرممکن می آمد که چندسال پیش من هیچ وقت تصور داشتن یک خانواده را نمی کردم.</font></p><p><font size="2">یا بهتر بگویم؛ زمانی که از فکر کردن به اینکه مادر هستم دست برمی دارم، تصور می کنم که تنها راه برای داشتن فرزند از طریق یک اسپرم دهنده ی ناشناس است.</font></p><p><font size="2">امروز با سه قلو های پنج ساله ام؛ تدی، فرنک، اورلا و یک دختر هفت ساله، سااوریس، با یک شوهر و یک خانه در منطقه ای خوش آب و هوا در حومه ی لندن، من می توانم به عنوان یک همسر و مادر الگو دیده شوم، با اینکه به عنوان کمدین و بازیگر تک نفره یک شاغل واقعی نیستم.</font></p><p><img src="http://upload7.ir/uploads//1bab9b5532da71c65e5fd1c5bc906cdfcd93e5a6.jpg" alt="قبلا زن همجنسباز اکنون مادر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><b><font size="1">ازدواج کرده ی شاد: جکی کلون از یک زن همجنسباز مجرب به سمت مادر متأهل صاحب چهار فرزند رفت.</font></b></p><hr><font size="2">اما بین 20 تا 30 سالگی، من یک شخصیت بسیار متفاوت را به کلی حذف کردم: من یک زن همجنسباز بودم.</font><p><font size="2">پس چه چیزی مرا به گرایش اصلی بازگرداند؟ آیا من به راحتی یک زندگی متعارف را مجبور شدم بپذیرم. آیا ساعت زیستی بدن من هم مرا نسبت به ندای آرزوی داشتن یک کودک ناشنوا کرده بود؟ آیا عده ای از زنان به همجنسبازی روی می آورند به خاطر اینکه به نظر جذاب می آید؟</font></p><p><font size="2">یا شاید بعضی زنان همجنس باز انعطاف کافی را برای&nbsp;عشق به یک شخص در خود دارند؟ این ها یقینا&nbsp;سوالاتی است که در زبان بسیاری از مردم در این هفته جاریست، زمانی که فاش شد معشوقه ی کریس هاهنه - وزیر کابینه - ، کارینا تریمینگام به سبب&nbsp;علاقه مندی به مردی، معشوقه ی زن چندساله ی خود را دور انداخت.</font></p><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span> text/html 2014-10-12T20:18:23+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی آپارات http://femesatanism.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>به دلیل سانسورهای مغرضانه و بی دلیل <font size="6" color="#FF0000">آپارات</font>، از این به بعد</b> <b>فیلم ها توسط سرویس دیگری منتشر خواهد شد.</b></font><br></div> text/html 2014-09-28T18:52:15+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی تحریم ازدواج با زنان http://femesatanism.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/37905823273750473605.jpg" alt="تحریم ازدواج با زنان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-09-28T18:10:44+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی دید غیرانسانی زنان به مردان http://femesatanism.mihanblog.com/post/89 <font size="2">همیشه سخن از این به میان می آید که زنان به عنوان کالا دیده می شوند و حقوق انسانیشان از طرف مردها رعایت نمی شود. سوال این است: <u>آیا زنان مردها را از بعد انسانی می نگرند؟</u><br><b><br>پول<br></b>زنان به ویژه امروز، مردان را به شکل پول می بینند. هر مردی پولدارتر باشد، دختران زیادی به او بله خواهند گفت. اگر مردی ورشکست شود، تنها ملک و ماشینش او را ترک نخواهند کرد؛ زنش هم همراه آنان خواهد رفت. آیا این دید انسانی است؟ یک کلاهبرداری جنسیتی در جریان است که قانون در برابر آن ساکت است؛ سواستفاده ی زنان از مردان و ربودن اموالشان. این بحث در جریان بازارهای فاحشه گری نیز قابل ارایه است. بازارهایی که مردم فکر می کنند این تنها زنان هستند که هویت انسانیشان زیر سوال می رود. در واقع در این معاملات پول با بدن مبادله می شود و هیچ یک از طرفین به خاطر هویت دیگری در این امر شرکت نمی کند.<br></font><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br>مراقب این باشید که دختر مقابلتان شما را برای چه دوست می دارد!</font><br><br><br><font color="#000000">[http://www.aparat.com/v/ojz37]</font><br></b></font></div> text/html 2014-09-20T12:00:16+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی مردان ره خود روند ... http://femesatanism.mihanblog.com/post/87 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt" lang="FA">کسانی که ما به آن ها برای سر مشق گرفتن نیاز داریم، همین مردان غربی هستند. آن ها تجربیات فراوانی از موج های نابودگر فمینیستی دارند و در زمینه ی حقوق مردان هم قدم های بسیاری از ما جلوترند. پس بیایید به آن ها متصل شویم. همزمان با آن، دیوار های اسلامی خود را هم برای استحکام قلمرومان باید بکشیم. در این جا با همتایان خود در سطح بین الملل آشنا خواهیم شد.</span></p><p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt" lang="FA"><br></span></p><p style="text-align:right" align="right"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-09/26117670385329008534.jpg" alt="جنبش حقوق مردان" align="bottom" border="0" height="381" hspace="0" vspace="0" width="678"></p><p style="text-align:right" align="right"><br></p><p style="text-align:right" align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p style="text-align:right" align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">جنبش حقوق مردان </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Men's Right Movement (MRM)</span></strong><span dir="LTR"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">این جنبش قسمتی از جنبش بزرگ مردان است. این شاخه از جنبش آزادی مردان در اوایل سال 1970 جدا شد.&nbsp;محتوای اهداف&nbsp;جنبش حقوق مردان مدعی آن است که مردان قدرت ، اختیارات یا مزایای بیشتری نسبت به زنان دارند، و بر آنچه که به عنوان ضد منافع مردان نام برده می شود، تبعیض ها و ظلم ها علیه مردان&nbsp;تمرکز دارد. ام.آر.ام به عنوان پس واکنشی به سوی فمینیسم یا جنبش دفاعی&nbsp;شناخته می شود که مدعی آن است که جنبش زنان "خیلی به بیراهه رفته" و در نتیجه به مردان آسیب رسانده است. یا به عنوان نتیجه ای از&nbsp;باورهایی تهدیدآمیز علیه نقش های جنسیتی سنتی. جنبش حقوق مردان شامل طیف گسترده ای از نواحی مربوط به قانون (شامل قانون خانواده، سرپرستی، بارداری و خشونت خانگی) می شود، و طرح های سلامت که آن ها بر این باورند که علیه مردان تبعیض قائل می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p></p><p></p> text/html 2014-09-10T15:14:30+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی مطهری: روحانی همان حرف‌های احمدی‌نژاد را می‌زند http://femesatanism.mihanblog.com/post/81 <p align="justify" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد برخورد با بی‌حجابی واکنش نشان داد.</span> </font><p class="potdiption"><font size="2">یسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین درآمدهایی که برای دو تیم پیش‌بینی می‌شود از این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه با انتخاب شهرداران از سوی مردم بسیاری از اختلافات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها خاتمه می‌یابد٬ گفت: با رعایت دموکراسی در انتخاب شهرداران اعمال سلیقه در برگزیدن </font></p><p><font size="2"></font></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان درباره برخورد با مظاهر بدحجابی اظهار داشت: سخنان اخیر آقای روحانی مرا به یاد صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد درباره مسائل فرهنگی انداخت. رئیس جمهور سابق می‌گفت که مبارزه با ناهنجاری‌های فرهنگی مثل بدحجابی وظیفه روحانیت، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی است و دولت وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و فقط باید کار فرهنگی کرد.</font></span><p class="potdiption"><font size="2">در اختیار گرفتن استقلال و پرسپولیس بپردازد لذا طراز منفی این دو تیم مبنای تصمیم قرار نمی‌گیرد. پورابراهیمی در ادامه در خصوص نحوه واگذاری این دو تیم، اظهار کرد: درصدی از این سهام در بورس عرضه شده، کشف قی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه باید شهردار از سوی مردم و با نظر مستق</font></p><p><font size="2"></font></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">وی ادامه داد: به همین دلیل یکی از سؤالات ماجرای سؤال از رئیس جمهور همین اظهار نظرها و رویکرد عملی وی در سامان دادن به امور فرهنگی بود که سبب انحطاط در این حوزه شده بود.</font></span><p class="potdiption"><font size="2">ی شهرداری‌ها٬ گفت: از جمله منابع کسب درآمد شهرداری‌ها درآمدهای کمیسیون ماده 100 بوده در حالی که نباید این نوع منابع نباید درآمد پایدار برای شهرداری‌ها منظور شود چرا که بازدارندگی از تخلفات در این موارد مدنظر است. وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی با سهام‌داری مردم هستند و باید با نظر </font></p><p><font size="2"></font></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">** روحانی همان حرف‌های احمدی‌نژاد را درباره حجاب می‌زند</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">این نماینده مجلس بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه آقای روحانی نیز همان حرف‌ها را می‌زند و می‌خواهد بگوید که دولت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. در حالی که این‌طور نیست بلکه اجماع فقهاست که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است لذا وظیفه مردم نیست و این غیر از کار فرهنگی است.</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">مطهری با تأکید بر اینکه هیچ‌کس منکر کار فرهنگی نیست، تصریح کرد: به‌عبارت دیگر این حرف‌هایی که متأسفانه اکثر دولت‌ها می‌گویند در واقع مغالطه‌ای است برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خود. به‌قول طلاب، محل نزاع و محل بحث این نیست که آیا برای مبارزه با ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی باید کار فرهنگی کرد یا اقدام عملی و آیا امر دایر است میان یکی از این دو؟ بلکه موضوع بحث این است که با وجود این‌همه کار فرهنگی که انجام شده و می‌شود و با توجه به روشن بودن و پیچیده نبودن مسئله برای عموم مردم و پس از اتمام حجت بر همه مردم در این سال‌های پس از انقلاب، اگر کسانی هنجارهای مورد قبول جامعه اسلامی را به تمسخر گرفتند و نیاز به اعمال قانون بود نه صرفاً تذکر، آیا در اینجا دولت اسلامی وظیفه‌ای دارد یا ندارد؟</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">"متأسفانه آقای روحانی اخیراً به‌گونه‌ای صحبت کرد که گویی این وظیفه دولت را قبول ندارند و قبلاً از وزیر کشور ایشان نیز این رفتار مشاهده شده است. ایشان می‌گویند که با ون و سرباز فرهنگ درست نمی‌شود. ارتقای فرهنگ به‌عهده علما، بزرگان، حوزه‌ها و اساتید است، یعنی به‌عهده دولت نیست! چه‌کسی گفته است فرهنگ را باید با ون و سرباز درست کرد؟ اگر کسانی معتقد باشند که دولت موظف است مثلاً بر ورود افرادی با پوشش زننده به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها و فرودگاه‌ها و سایر اماکن دولتی نظارت داشته باشد تا این نوع رفتار اجتماعی رسمیت پیدا نکند،‌ این به‌معنی استفاده از سرباز است؟ قطعاً کسی طرفدار سخت‌گیری در این امور نیست ولی با مواردی که حداقل نود درصد مردم مخالف آن هستند دولت وظیفه دارد که برخورد مناسب داشته باشد".</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">** "عده‌ای" نمی‌گویند که دختر و پسر را باید جدا کرد بلکه اسلام می‌گوید</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">نماینده مردم تهران در مجلس با یادآوری سخنان حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور می‌گوید که عده‌ای می‌گویند باید دختر و پسر را جدا کنیم. ایشان حتماً می‌دانند که این‌طور نیست که «عده‌ای» می‌گویند؛ بلکه اسلام می‌گوید که حتی‌المقدور و تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد و عسر و حرج پیدا نمی‌شود، بهتر است محیط کار مردان و زنان و محیط تحصیل پسران و دختران جدا باشد.</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">مطهری افزود: اگر اختلاط از نظر اسلام بهتر است، چرا حوزه‌های علمیه ما مختلط نیستند؟ علاوه بر این اکنون در دنیای غرب خصوصاً آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که محیط‌های جداگانه تحصیلی باعث افزایش بازدهی و رشد علمی می‌شود و از دانشگاه‌های دخترانه استقبال خوبی شده است. استاد شهید مطهری که آقای رئیس‌جمهور ارادت ویژه‌ای به ایشان دارند، راه درست را چنین بیان کرده‌اند که نه پرده‌نشینی و نه اختلاط، بلکه حریم.</font></span></p><p align="justify" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2">وی در پایان اضافه کرد: آقای رئیس جمهور گفته‌اند که در عصر ما راهی جز اقناع وجود ندارد. اولاً این موضوع ربطی به عصر ما و سایر اعصار ندارد، همیشه اقناع گام اول و مقدم بر سایر اقدامات است و ثانیاً اقناع به‌تنهایی کافی نیست. بسیاری از کسانی که مثلاً از پوشش بسیار نامناسب استفاده می‌کنند، از نظر عقلی اقناع شده‌اند و فلسفه حجاب را می‌دانند اما از روی هوا و هوس رعایت نمی‌کنند، مانند پزشکی که درباره مضرات سیگار صحبت می‌کند و بعد خودش یک سیگار روشن می‌کند. به هرحال دولت نباید از وظیفه نظارت خود بر امور فرهنگی شانه خالی کند.</font></span></p> text/html 2014-08-19T13:09:12+01:00 femesatanism.mihanblog.com رضا .ی مقایسه آمار افسردگی در مردان و زنان http://femesatanism.mihanblog.com/post/80 <p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font color="#ff0000" size="3"><strong>اصل ساده ای که هیچ کس بدان توجه ندارد؛ طبل زن&nbsp;دوبرابر طبل مرد صدا می دهد.</strong></font></p><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font color="#808080" size="3"></font>&nbsp;</p><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><img align="baseline" alt="مردان افسرده" src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/57461932654815335807.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font color="#808080" size="3">تصور عمومی این است که افسردگی در زنان شایع‌تر از مردان است، اما علایم افسردگی در مردان و زنان ممکن است متفاوت باشد، افسردگی مردان ممکن است با ظهور به صورت حمله‌های خشم، رفتارهای خطرآفرین، سوء‌مصرف مواد یا حتی اعتیاد به کار تشخیص‌داده نشده باقی بماند...<br></font><br></p><font color="black"><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font face="Tahoma" size="2"></font>&nbsp;</p><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font size="3"><font face="Tahoma">اکنون پژوهشگران می‌گویند در صورت در نظرگرفتن چنین علایمی دیگر تفاوتی در میزان شیوع افسردگی میان زنان و مردان باقی نخواهد ماند. این نتیجه‌گیری با آمار پذیرفته‌شده قبلی که دال بر این بود که زنان در طول عمرشان 70 درصد بیشتر از مردان در معرض دچارشدن به افسردگی عمده هستند، تطبیق ندارد اما بررسی این پژوهشگران که نتایج آن در مجله «جاما روان‌پزشکی» منتشر شده نشان می‌دهد که در صورت شناسایی درست علایم، افسردگی عمده- شکل شدید بیماری افسردگی- به همان میزان زنان در میان مردان نیز شایع است. این یافته‌ها ممکن است پاسخگوی سوالی باشد که مدت‌هاست سوال مسوولان بهداشت روانی را به خود مشغول کرده است؛ اگر مردان با احتمال کمتری ممکن است افسرده شوند، چرا احتمال خودکشی در آنها 4 برابر زنان است؟</font></font></p></font><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font color="black"><font size="3"><font face="Tahoma">این پژوهشگران می‌گویند افسردگی مردان در بسیاری از موارد به علت عدم توجه به علایم مختص به مردان نادیده گرفته می‌شود.</font></font></font></p><p align="justify" class="Date_Text_News " style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl"><font color="black"><font face="Tahoma" size="3">این دانشمندان پرسشنامه‌ای را تدوین کردند که در سوالات آن علاوه بر علایم آشنای افسردگی مانند اندوه، اشکال در خواب، احساس گناه یا بی‌ارزش بودن و از دست دادن علاقه به فعالیت‌های لذت‌بخش به علایمی مانند حمله‌های خشم، پرخاشگری یا تحریک‌‌پذیری، سوءمصرف مواد، رفتارهای مخاطره‌جویانه و بیش‌فعالی نیز در نظر گرفته شده بود. آنها همچنین دو مقیاس تشخیصی یکی خنثی نسبت به جنسیت و دیگری مقیاسی مخصوص افسردگی در مردان را طراحی کردند. آزمایش این معیارها در مصاحبه‌ها با یک گروه 5700 نفره بزرگسالان آمریکایی (که 41 درصد آنها مرد بودند) نتایج غافلگیرکننده‌ای را به دست داد. با ارزیابی یا مقیاس خنثی نسبت به جنسیت که هم علایم معمول افسردگی مانند اندوه و ناامیدی، و هم علایم شایع در مردان را می‌سنجید، معلوم شد&nbsp;30.6 درصد مردان و&nbsp;33.3 درصد زنان در زمانی از زندگی‌شان یک دوره افسردگی را تجربه کرده‌اند. تفاوت میان شیوع افسردگی در میان مردان و زنان در این مورد آنقدر کم بود که با خطای آماری قابل توجیه بود. اما هنگامی که «مقیاس علایم مردانه» استفاده شد،&nbsp;26.3 درصد مردان و&nbsp;21.9 درصد زنان دچار افسردگی در زمانی در زندگی‌شان شده بودند. این تفاوت درصد آنقدر زیاد بود که با تصادف قابل‌توجیه نبود. این پژوهشگران می‌گویند برداشت‌های فعلی ما درباره شیوع افسردگی بازتاب چگونگی تعریف ابتدایی ما از آن است. به گفته آنها این سوگیری ابتدایی باعث رواج این برداشت نادرست شده است که افسردگی، بیماری عمدتا «زنانه?ای» است و مردان برای رنج‌ عاطفی‌شان نیاز به درمان ندارند.</font></font></p>