در زندگی روزانه انسان معاصر، به ویژه در کلانشهر‌های جهان جایگاه و وظایف سنتی زن و مرد، چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی دگرگون شده است.

جون اوریانته، عکاس اسپانیایی در مجموعه‌ای به نام «مردان تحت تأثیر …» سردرگمی مردان در یافتن جایگاهشان در سایه این تحولات را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

جون اوریانته در بارسلون زندگی می‌کند و سوژه‌هایش را در اسپانیا و در نیویورک می‌یابد.